Young Stroke

28 juni 2017

De stichting Bike4Brains (B4B) roept op tot het indienen van onderzoeksvoorstellen op het gebied van “young stroke”. Aanvragen kunnen worden ingediend t/m 1 augustus 2017 12.00 uur.

Doel

Met de subsidie wordt beoogd het onderzoek naar oorzaken, diagnostiek, behandeling of prognose van beroertes bij jonge mensen (tot en met 50 jaar; ‘young stroke’) te stimuleren.

Voorwaarden

 • Het aan te vragen bedrag is € 25.000. De subsidie mag nadrukkelijk ook worden gebruikt als aanvullende financiering binnen een al lopende andere subsidie die werd verkregen voor onderzoek naar oorzaken, diagnostiek, behandeling of prognose van young stroke.
 • De aanvragers zijn gepromoveerd én hebben een aanstelling bij een onderzoeksinstelling.
 • Het heeft de voorkeur ervaringsdeskundigen te betrekken bij het opstellen van de subsidieaanvraag.

Procedure

 • Onderzoekers dienen een aanvraag in die maximaal 2A4 (enkele regelafstand; lettergrootte 10) omvat waarin duidelijk de onderzoeksvraag wordt vermeld, de wijze waarop die zal worden onderzocht (onderzoeksplan) en de te verwachten resultaten.
 • In uw aanvraag dient u een korte project begroting op te nemen.
 • Naast uw aanvraag dient u een CV van max 3A4 bij te voegen (exclusief een lijst met publicaties die separaat dient te worden toegevoegd).
 • De aanvraag dient te worden geschreven in het Engels.
 • Indiening van de aanvragen als PDF, inclusief CV, in de Engelse taal via email
 • Aanvragen dienen uiterlijk maandag 3 juli 2017 voor 12 uur te zijn ontvangen.
 • Aanvragers ontvangen een ontvangstbevestiging.
 • Aanvragen worden door de wetenschappelijke adviesraad, externe referenten en ervaringsdeskundigen beoordeeld.
 • Uitslag van de selectie procedure: september 2017. Er is een budget van € 25.000 voor één aanvraag beschikbaar.

Algemene informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met

Dhr. Marc Bongers

T: 0031(0)6 41 299 805

M: marcbongers@bike4brains.nl