Wat doen we?

28 juni 2017

Stichting Bike4Brains stelt middelen beschikbaar waarmee wordt beoogd het onderzoek naar oorzaken, diagnostiek, behandeling of prognose van beroertes bij jonge mensen (tot en met 50 jaar; ‘young stroke’) te stimuleren. Daarnaast investeert de stichting middelen ter preventie van niet aangeboren hersenletsel bij jongeren.

Onderstaand een kort overzicht van gesubsidieerde projecten:

  • ‘De Virtuele Supermark’, na het doormaken van een beroerte, ervaren 40-70% van de patiënten cognitieve beperkingen die van negatieve invloed zijn op het dagelijks functioneren. Cognitieve revalidatie richt zich op het herwinnen van cognitieve vaardigheden. Een veelbelovende techniek, binnen de cognitieve revalidatie, is Virtual Reality (VR). Uit onderzoek is gebleken dat VR een potentieel instrument is om dagelijkse vaardigheden te registreren en te trainen. In dit onderzoek brengt het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht de mogelijkheden van VR in de cognitieve revalidatie in kaart, in zowel diagnostiek als behandeling. Hiervoor is ‘De Virtuele Supermarkt’ ontwikkeld.
  • Onderzoeksvoorstellen op het gebied van “young stroke”. De stichting Bike4Brains (B4B) roept op tot het indienen van onderzoeksvoorstellen op het gebied van “young stroke”. Met de subsidie wordt beoogd het onderzoek naar oorzaken, diagnostiek, behandeling of prognose van beroertes bij jonge mensen (tot en met 50 jaar; ‘young stroke’) te stimuleren.
  • Samen met de Edwin van der Sar Foundation werkt de stichting aan een nieuw project ter voorkoming van niet aangeboren hersenletsel bij jongeren.