Missie, doel en beleid

28 juni 2017

Doelstelling

Stichting Bike4Brains zet zich in voor kinderen en (jong)-volwassenen die getroffen zijn door een niet aangeboren hersenletstel Stichting Bike4Brians of kortweg B4B is opgezet vanuit een passie voor (wieler)sport en een gemeenschappelijke gevoel van gemis van een adequaat revalidatieproces en de huidige wetenschappelijke kennis van jongvolwassen en kinderen getroffen door een CVA. De oprichters hebben de missie om kinderen en jongvolwassenen te steunen in hun strijd tegen en na een herseninfarct. Bike4Brains werd in maart 2014 opgericht en is gevestigd in Naarden. De stichting is vooralsnog werkzaam in Nederland en streeft het volgende doel na: Door het stimuleren van onderzoek, het bevorderen van een beter revalidatie- en begeleidingsproces kinderen en jongvolwassenen een zo’n optimaal mogelijke toekomst bieden na een CVA.

 

Hoofdlijnen beleidsplan

Doelen en plan van aanpak

De wijze waarop Bike4Brains haar doelen nastreeft is statutair vastgelegd en wordt bereikt door:

 • initiëren, motiveren en financieel ondersteunen van onderzoek naar CVA op gebied van oorzaak, preventie, herstel en medicatie.
 • jonge slachtoffers welke herstellende zijn van een niet aangeboren hersentrauma en de (maatschappelijke) problemen en uitdagingen die met zo’n herstel gepaard gaan, met gepersonaliseerde hulpmiddelen/revalidatieprogramma’s goed voorbereid terug te laten keren in de maatschappij;
 • fondsen verwerven, onder meer doormiddel van het organiseren van (nationale en internationale) (sponsor)evenementen, waaronder een jaarlijkse meerdaagse wielertocht door Italië;
 • extra media en maatschappelijke aandacht te genereren voor het herstelproces van personen – en hun omgeving – met herseninfarct.

De aanpak van B4B wordt steeds getoetst aan de volgende voorwaarden:

 • concreet en praktisch;
 • directe, en duurzame resultaten;
 • lage overheadkosten;
 • antistrijkstokbeleid;
 • intensieve samenwerking met medische en het wetenschappelijke werkveld;
 • balans tussen idealisme en realisme.

Waarom kiezen voor Bike4Brains?

Duurzaam resultaat

Bike4brains richt zich, naast onderzoek, op de eigen kracht en het aanwezige vermogen van kinderen en jongvolwassenen getroffen door een CVA. Samenwerking tussen patiënt, haar omgeving, arts, revalidatiecentrum en een adequate vervolgtraject is cruciaal voor een duurzaam herstel en resultaat.

Nuchter

De stichting erkend de complexiteit van de aandoening, het wetenschappelijke werkveld en de financiële structuren. Daarom roept zij een (medische)adviesraad in het leven, welke toezicht houdt op, en de stichting adviseert bij, het toekennen van fondsen.

The Future is bright!

Bike4Brains laat zien hoe met weinig middelen kleinen stappen gezet kunnen worden die een positieve, duurzame en significante impact hebben. Dankzij een kleinschalige maar professionele aanpak verwacht de stichting dit te bereiken.

Elke cent verantwoorden

Een belangrijk uitganspunt is dat we absoluut zuiver en integer handelen met betrekking tot de grote verantwoordelijk ten aanzien van patiënt en onze sponsoren. Fondsen moeten voor honderdprocent ten goede komt aan de doelen waarvoor het bedoeld is. Dit heeft geleid tot een aantal belangrijke kenmerken van dit beleid: geld dat door sponsoren gegeven wordt gaat één op één naar de missie en doelstellingen van B4B; alle zaken die benodigd zijn om het evenement te organiseren worden zoveel mogelijk kosteloos ter beschikking gesteld of door derden separaat bekostigd.

 

Beloningsbeleid

 • alle werkzaamheden voor Bike4Brains worden gedaan op basis van vrijwillige inzet zowel binnen het bestuur als binnen de feitelijke organisatie van haar evenementen;
 • de bestuurders ontvangen geen beloning/vergoeding;
 • Bike4Brains heeft geen (betaalde) directeur of (betaalde) permanente medewerkers.